Ceník služeb

Základním podkladem pro účtování služeb advokátem, je Vyhláška o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb(advokátní tarif), ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb., vyhlášky č. 484/2000 Sb., vyhlášky č. 68/2003 Sb., vyhlášky č. 618/2004 Sb., vyhlášky č. 276/2006 Sb., vyhlášky č. 399/2010 Sb., vyhlášky č. 486/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 116/2013, vyhlášky č. 390/2013 Sb. a vyhlášky č. 120/2014 sb. viz http://www.cak.cz/assets/vyhlaska177_1996_2014_07_01_2-2.doc

 V naší kanceláři můžete očekávat tyto formy účtování o odměně advokáta: 

  1. smluvní hodinová sazba za služby provedené advokátem pohybuje v rozmezí 2,500,- CZK - 3,500,- CZK,  dle povahy a složitosti věci a předpokládaného množství úkonů.
  2. sazba dle Vyhlášky MS ČR za úkon právní pomoci http://www.cak.cz/assets/vyhlaska177_1996_2014_07_01_2-2.doc
  3. smluvní cena za projekt

vedle hodinové či úkonové sazby účtujeme cestovné, DPH, režijní paušál, náhradu za promeškaný čas, úkony spojené s ověřením pravosti podpisu atd.

 

 

 

 

Kontakt

Advokátní kancelář
Pavel Bobek & Partner
Myslíkova 2020/4
12000 Praha 2
Registrace ČAK č. 10134
tel.:+420 233 377 054
mobil:n/a
e-mail:office (at) akbobek.cz
 
 
O nás | Služby | Spolupráce | Ostatní | Naše aktivity | Reference | Kontakt